KOMENTARI

Zarade osoba sa invaliditetom

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom
- 32.430,00 dinara (za jun 2017.) po osobi sa invaliditetom koju poslodavac nije zaposlio, za uplate prilikom isplate zarada za tekući mesec, a najkasnije do 5. u narednom mesecu

KONTAKT

DOO "BIRO AURA",
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12, 35000 JAGODINA
035/244-475, 035/223-122