FINANSIJE

U oblasti finansijskog poslovanja DOO "BIRO AURA" pruža sledeće vrste usluga:

 1. PRAĆENJE MAKRO-FINANSIJSKOG OKRUŽENJA

  1. Fiskalni prihodi (porezi i doprinosi)
  2. Praćenje zakonskih propisa o javnim prihodima (porezi i doprinosi) koji opterećuju i odlivaju finansijska sredstva preduzeća

  1. Količina novca u opticaju (utiče na ekonomsku stabilnost preduzeća)
  2. Način raspolaganja i alokacija novca (utiču na donošenje odluka i planiranje)

 2. MIKROFINANSIJE - POSLOVNE FINANSIJE

  1. Interna - Analiza bilansa stanja i bilansa uspeha
  2. Analiza bilansa stanja bavi se finansijskim statusom imovine, odnosno analizom sredstava i izvora sredstava preduzeca.
  3. Eksterna - Analiza za potrebe kreditora i poverilaca
  4. Izrada biznis plana i pripremanje druge dokumentacije

  1. Planska delatnost u domenu finansija u skladu sa ciljevima preduzeća
  2. Prognoza priliva i odliva sredstava
  3. Sagledavanje razlicitih alternativa u vezi sa optimalnom upotrebom i nabavkom sredstava plaćanja

  1. Kontrola zasnovana na finansijskom planu
  2. Učestalost finansijske kontrole jako je značajna jer ukoliko dodje do negativnih kretanja može blagovremeno da se reaguje na poslovnu aktivnost i finansije
  3. Kontrola zasnovana na bilansu uspeha i bilansu stanja
  4. Važna kontrola koju treba posmatrati komplementarno sa kontrolom zasnovanom na finansijskom planu
  5. Kontrola zasnovana na instrumentima finansijske analize
  6. Na bazi planiranih veličina se izračunavaju planirani pokazatelji likvidnosti, finansijske strukture, aktivnosti i rentabilnosti

  1. Način organizovanja finansijske funkcije, u okviru preduzeća, jedan je od bitnih elemenata od kojih zavisi uspešnost i efikasnost menadžmenta

  1. Upravljanje fiksnim i obrtnim kapitalom

KONTAKT

DOO "BIRO AURA",
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12, 35000 JAGODINA
035/244-475, 035/223-122