OBRASCI

CARINSKE KONCESIJE


Srpske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice - Aneks 1A
Srpske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice - Aneks 1B
Srpske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice - Aneks 1V
CARINE KOJE SE PRIMENJUJU NA UVOZ ROBE POREKLOM IZ SRBIJE U ZAJEDNICU - ANEKS I PROTOKOLA 1
CARINE KOJE SE PRIMENJUJU NA UVOZ ROBE POREKLOM IZ ZAJEDNICE U SRBIJU - ANEKS II PROTOKOLA 1
DEFINICIJA PROIZVODA OD JUNETINE (BABY BEEF) - ANEKS II
CARINSKE KONCESIJE SRBIJE NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE - ANEKS III (A)
CARINSKE KONCESIJE SRBIJE NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE - ANEKS III (B)
CARINSKE KONCESIJE SRBIJE NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE - ANEKS III (V)
CARINSKE KONCESIJE SRBIJE NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE - ANEKS III (G)
KONCESIJE ZAJEDNICE NA SRPSKE RIBLJE PROIZVODE - ANEKS IV
KONCESIJE SRBIJE NA RIBLJE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE - ANEKS V

CIGARETE - ALKOHOL


STANJE ZALIHA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA - Obrazac SZ

DOBROVOLJNI PENZIONI FOND


UGOVOR O ČLANSTVU
UGOVOR O PROGRAMIRANIM ISPLATAMA AKUMULIRANIH SREDSTAVA ČLANA FONDA

DOPING


OBAVEŠTENJE O DOPING KONTROLI

GRAĐEVINARSTVO


OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANJE AKTA, ODNOSNO IZVODA IZ PLANA
OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZGRADNJU
OPŠTI OBRAZAC ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU
OBRAZAC ZA PRIJAVU POČETKA RADOVA
OBRAZAC ZA PRIJAVU GRADILIŠTA
OBRAZAC ZAHTEVA ZA VRŠENJE UVIDA U URBANISTIČKI PLAN
OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
OBRAZAC ZAHTEVA ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA
ZAPISNIK O PROCENI TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI IZLASKOM NA TEREN

IGRE NA SREĆU


SERVISNA KNJIŽICA APARATA ZA IGRE NA SREĆU - OBRAZAC SKA
ZBIRNI MESEČNI OBRAČUN NAKNADE ZA PRIREĐIVANjE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAONICI - OBRAZAC ZMON
Zahtev za priključenje na IS Uprave za igre na sreću

OBRAZOVANJE U INOSTRANSTVU


MATIČNA KNJIGA ZA UČENIKE KOJI POHAĐAJU NASTAVU POSEBNOG PROGRAMA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U INOSTRANSTVU - OBRAZAC 1
DNEVNIK OBRAZOVNO VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU (POSEBAN PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA) - OBRAZAC 2
ĐAČKA KNJIŽICA (POSEBAN PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA) - OBRAZAC 3
UVERENJE O ZAVRŠENOM POSEBNOM PROGRAMU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U INOSTRANSTVU - OBRAZAC 4

OTPAD


DOKUMENT O PREKOGRANIČNOM KRETANJU OTPADA
DOZVOLA ZA SKLADIŠTENJE OTPADA
OBAVEŠTENJE O PREKOGRANIČNOM KRETANJU OTPADA
IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, PAKER/PUNIOCA, ISPORUČIOCA I KRAJNJEG KORISNIKA - OBRAZAC 1
IZVEŠTAJ OPERATERA SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM - OBRAZAC 2
OPASAN OTPAD
NEOPASAN OTPAD
KATEGORIJE OTPADA
PRIJAVA UREĐAJA U UPOTREBI KOJI SADRŽE RSV
OBRAZAC REGISTRA IZDATIH DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM
OBRAZAC REGISTRA IZDATIH DOZVOLA ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA

RATEL


TEHNIČKA DOZVOLA – SERTIFIKAT o usklađenosti projekta i projektne dokumentacije sa propisanim standardima
POTVRDA O UPISU PODATAKA U EVIDENCIJU OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA
ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR SERTIFIKACIONIH TELA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA U REPUBLICI SRBIJI
ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR SERTIFIKACIONIH TELA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA U REPUBLICI SRBIJI

REFAKCIJA


ZAHTEV STRANOG OBVEZNIKA ZA REFAKCIJU - OBRAZAC REF-1
ZAHTEV HUMANITARNE ORGANIZACIJE ZA REFAKCIJU - OBRAZAC REF-2
ZAHTEV TRADICIONALNE CRKVE, ODNOSNO VERSKE ZAJEDNICE ZA REFAKCIJU - OBRAZAC REF-3A
ZAHTEV STRANOG DRŽAVLJANINA ZA REFAKCIJU - OBRAZAC REF-4
EVIDENCIJA ZAHTEVA STRANOG DRŽAVLJANINA ZA REFAKCIJU - OBRAZAC REF-4E
ZAHTEV DIPLOMATSKOG I KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA, ODNOSNO MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA REFAKCIJU - OBRAZAC REF-5

SAOBRAĆAJ


EVROPSKI IZVEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

STRANCI


PRIJAVA I POTVRDA O PRIJAVI BORAVIŠTA

STRUČNI ISPIT


ZAHTEV ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

TURIZAM


ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJE HOTELA, MOTELA I PANSIONA
ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJE KAMPA
ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJE TESTORANA
ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJE TURISTIČKIH APARTMANA
POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU
ZAHTEV ZA PRODUŽENJE VIZE

UGOVORI


UGOVOR O VOĐENJU KNJIGA
REŠENJE O UDALJENJU SA RADA
UGOVOR O HIPOTECI
UGOVOR O ISPORUCI ROBE
UGOVOR O KONSALTINGU
UGOVOR O KUPOVINI INVESTICIONE OPREME
UGOVOR O IZVOĐENJU ZAVRŠNIH I MONTAŽNIH RADOVA
UGOVOR O ALOTMANU
UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI
UGOVOR O POKLONU
UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI U ORGANIZOVANJU PUTOVANJA
UGOVOR O PREBIJANJU (KOMPENZACIJI)
UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA
UGOVOR O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
UGOVOR O PRODAJI ROBE PO UZORKU ILI MODELU
UGOVOR O PROJEKTOVANJU 1
UGOVOR O PROJEKTOVANJU 2
UGOVOR O PRUŽANJU SERVISNIH USLUGA
UGOVOR O ZAJMU
UGOVOR O ZAJEDNIČKOM KORIŠĆENJU POSLOVNIH PROSTORIJA
UGOVOR O ZAKUPU POKRETNE STVARI
UGOVOR O ZALAGANJU POTRAŽIVANJA
UGOVOR O USKLADIŠTENJU

ZAHTEVI


ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
ZAHTEV ZA PLAĆANJE KAD JE PREDLAGAČ OVLAŠĆENO MINISTARSTVO - OBRAZAC 1
ZAHTEV ZA PLAĆANJE KAD JE PREDLAGAČ FOND ZA KAPITALNA ULAGANJA APV, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - OBRAZAC 2
ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
ZAHTEV ZA GAMA I VEGA RIZIKE PO OSNOVU POZICIJA U OPCIJAMA

RAZNO


IZVOD OTVORENIH STAVKI
PUNOMOĆJE

KONTAKT

DOO "BIRO AURA",
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12, 35000 JAGODINA
035/244-475, 035/223-122