OBRASCI - PORESKA UPRAVA

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE


ZAHTEV ZA REGISTRACIJU OSNIVANJA PRIVREDNOG SUBJEKTA DOO
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU OSNIVANJA PRIVREDNOG SUBJEKTA KD
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU OSNIVANJA PRIVREDNOG SUBJEKTA OD
ZAHTEV ZA PREVOĐENJE U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - AD
ZAHTEV ZA PREVOĐENJE U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - DOO
ZAHTEV ZA PREVOĐENJE U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - KD
ZAHTEV ZA PREVOĐENJE U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA - OD
PRIJAVA ZA REZERVACIJU NAZIVA
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA ČLANOVA DOO
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA ČLANOVA OD
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA DIREKTORA
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA KAPITALA AD
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA KAPITALA DOO
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA KAPITALA KD
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA KAPITALA OD
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA KONTAKTA
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PRESTANAK RADA
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA SEDIŠTA
ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PROMENE PODATAKA-PROMENA ZASTUPNIKA
REGISTRACIONA PRIJAVA BRISANJA PREDUZETNIKA UPISANOG U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
REGISTRACIONA PRIJAVA BRISANJA SUBJEKATA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA O REGISTROVANIM PODACIMA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA O REGISTROVANIM PODACIMA O SUBJEKTU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

FISKALNE KASE


OBIM ISPITIVANJA UZORKA TIPA FISKALNE KASE I ODGOVARAJUĆI NIVOI STROGOSTI U RELEVANTNIM NORMATIVNIM REFERENCAMA
LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA - OBRAZAC DPU
EVIDENCIJA DNEVNIH IZVEŠTAJA - OBRAZAC EDI
EVIDENCIJA o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu - OBRAZAC EFRU
FISKALNI RAČUN - OBRAZAC FR
KNJIGA O OSTVARENOM PROMETU PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA - OBRAZAC KPO
NALOG ZA ISPRAVKU - OBRAZAC NI
OBAVEŠTENJE - OBRAZAC OBMF
SERVISNA KNJIŽICA - OBRAZAC SK
ZAHTEV ZA DODELU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA ZA FISKALNE KASE - OBRAZAC ZIB

PDV


PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA ZA EVIDENTIRANjE OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST - OBRAZAC IEPDV
ISKORIŠĆENI IZNOS POREZA NA PROMET KAO PRETHODNOG PDV - OBRAZAC IIPPPDV
PODACI O ISPORUKAMA I DOPREMANJU DOBARA OBVEZNIKA PDV - OBRAZAC KM PDV
OBRAČUNSKI LIST ZA PDV - PRILOG 1
OBRAČUNSKI LIST ZA PDV - PRILOG 2
OBRAČUNSKI LIST ZA PDV - PRILOG 3
OBRAČUNSKI LIST ZA PDV - PRILOG 4
POTVRDA O PORESKOM OSLOBOĐENJU za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobođenje - OBRAZAC PPO - PDV
PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU/DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA - OBRAZAC PP OPO

REGISTRACIONE PRIJAVE


JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS AD
JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS DOO
JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS JP
JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS KD
JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS OGRANAK STRANOG PD
JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS OD
JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PD
JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS PREDUZETNIK
JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS ZADRUGA
JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC JRPPS ZADRUŽNI SAVEZ

AKCIZNE MARKICE


ZAHTEV ZA IZDAVANjE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA RADI DODATNOG OBELEŽAVANjA - OBRAZAC ZAM-1

OSTALO


POTVRDA O ODJAVI REGISTRACIJE IZ JEDINSTVENOG REGISTRA PORESKIH OBVEZNIKA - OBRAZAC PO
POTVRDA O IZVRŠENOJ REGISTRACIJI - OBRAZAC REG
OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA PRAVNA LICA - OBRAZAC OPR1
OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA PREDUZETNIKA - OBRAZAC OPR2
OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA FIZIČKO LICE NEREZIDENTA - OBRAZAC OPR3
PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE NA ZARADE/NAKNADE - OBRAZAC PP-OD
PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE - OBRAZAC PPDG-3
PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI I NA DRUGE PRIHODE NA KOJE SE POREZ NE PLAĆA PO ODBITKU - OBRAZAC PPDG-4
POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU NA TERET PRIMAOCA PRIHODA - OBRAZAC PPP-A
PODACI O PRIMAOCIMA PRIHODA IZ RADNOG ODNOSA - FIZIČKIM LICIMA - OBRAZAC PPP-B
PODACI O PRIMAOCIMA PRIHODA VAN RADNOG ODNOSA - FIZIČKIM LICIMA - OBRAZAC PPP-C
PODACI O PRIMAOCIMA PRIHODA - PRAVNIM LICIMA - OBRAZAC PPP-D
PRIJAVA ZA PROMENU-DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA - OBRAZAC PPR-1
PRIJAVA ZA PROMENU-DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI PREDUZETNIKA - OBRAZAC PPR-2
PRIJAVA ZA PROMENU-DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI FIZIČKOG LICA NEREZIDENTA - OBRAZAC PPR-3
PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA - OBRAZAC PR-1
PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PREDUZETNIKA - OBRAZAC PR-2
PRIJAVA ZA REGISTRACIJU FIZIČKOG LICA NEREZIDENTA - OBRAZAC PR-3
UVERENJE O PLAĆENIM OBAVEZAMA - PRILOZI 2-8

KONTAKT

DOO "BIRO AURA",
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12, 35000 JAGODINA
035/244-475, 035/223-122