PRAVNE USLUGE

Iz domena pravnih usluga nudimo:

  1. Zastupanje u poreskom postupku
  2. Zastupanje u izvršnom postupku
  3. Zastupanje u parničnom postupku
  4. Zastupanje u prometu nekretnina
  5. Sastav svih vrsta ugovora, odluka, ovlašćenja i punomoćja

Posebne pogodnosti dajemo investitorima građevinskih objekata

AGENCIJA ZA PRAVNE USLUGE "IUSTITIA"

KONTAKT

DOO "BIRO AURA",
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12, 35000 JAGODINA
035/244-475, 035/223-122