OBRASCI - RADNI ODNOS

POSLODAVAC


KARTON EVIDENCIJE ZARADE RADNIKA
IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE - OBRAZAC PL
PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA VIŠE LICA - OBRAZAC M-8K
SPISAK zaposlenih koji su u radnom odnosu kod poslodavca, za koje nije plaćan doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - OBRAZAC 2
SPISAK zaposlenih kojima je prestalo svojstvo zaposlenih kod poslodavca, za koji nije plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - OBRAZAC 3
PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE POSLODAVCA - OBRAZAC ERP
POTVRDA O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU U REGISTRU POSLODAVACA - OBRAZAC PERP
OBAVEŠTENJE O TRANSAKCIJI - OBRAZAC INS
IZVEŠTAJ O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA NA TERET POSLODAVCA ZA LICA IZ ČL. 45 ST. 1. I 2. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - OBRAZAC INSZ
OBAVEŠTENJE O ZASNIVANJU/PRESTANKU RADNOG ODNOSA LICA IZ ČL. 45 ST. 1. I 2. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - OBRAZAC ONSZ
PRIJAVA, PROMENA I ODJAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RZZO - OBRAZAC M
ZAHTEV - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM - OBRAZAC ZRZ
EVIDENCIJA O RADNICIMA OSPOSOBLJENIM ZA RAD - OBRAZAC 1
EVIDENCIJA O RADNIM MESTIMA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA - OBRAZAC 1A
EVIDENCIJA O RADNICIMA RASPOREĐENIM NA RADNO MESTO SA POSEBNIM USLOVIMA ZA RAD - OBRAZAC 2
EVIDENCIJA O IZVRŠENIM PRETHODNIM I PERIODIČNIM PREGLEDIMA RADNIKA - OBRAZAC 3
EVIDENCIJA O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI MIKROKLIME I OSVETLJENJA - OBRAZAC 4
EVIDENCIJA O IZVRŠENIM PREGLEDIMA I ISPITIVANJIMA ORUĐA ZA RAD - OBRAZAC 5
EVIDENCIJA O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE - OBRAZAC 6
EVIDENCIJA O POVREDAMA NA RADU - OBRAZAC 7
EVIDENCIJA O INVALIDIMA RADA - OBRAZAC 9
EVIDENCIJA O OPASNIM MATERIJAMA - OBRAZAC 10
ŠEMA PLANIRANJA LJUDSKIH RESURSA
PRIJAVA POTREBE ZA ZAPOŠLJAVANJEM
POTVRDA O REALIZACIJI PRIJAVE POTREBE ZA ZAPOŠLJAVANJEM
PRIJAVA POČETKA, PRESTANKA ILI PROMENA U POSLOVANJU OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA - OBRAZAC ROD-1
ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM

ZAPOSLENI


ISPLATNA LISTA ZARADA RADNIKA
IZJAVA ZA PRENOS AKCIJA AKCIJSKOM FONDU
SPISAK OBRAČUNATIH NAKNADA ZARADA I ISPLATA NAKNADA - OBRAZAC NZ-1
IZJAVA O UPLATI DOPRINOSA NA OSNOVICU KOJA JE UTVRĐENA ZAKONOM - OBRAZAC 4
OBRAČUN SREDSTAVA ZA ISPLATU ZARADA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH - OBRAZAC OZ
ODLUKA O REGRESU I TOPLOM OBROKU

KONTAKT

DOO "BIRO AURA",
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12, 35000 JAGODINA
035/244-475, 035/223-122